Tel: +36-24-898-257 | E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. | Cím: 2330 Dunaharaszti, Fő út 162.

MagyarEnglishGerman

A cég története

Az M&M Translation Services Kft. 2009 májusában alakult idegen nyelvi kommunikációs szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásként.

Tovább

Hivatalos fordítás

Magyarországon hiteles fordítást kizárólag az OFFI (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda - 1063 Budapest, Bajza u. 52.) jogosult készíteni.

Ám hivatalos fordítást minden esetben készítünk! Ez alatt egy a fordítóiroda által saját céges tanúsítvánnyal ellátott, az eredeti anyag másolatával összefűzött és az iroda bélyegzőjével ellátott szakfordítást kell érteni. Ezt a típusú „hivatalos” fordítást széles körben elfogadják külföldön. A cégünk által készített „hivatalos” fordításokat ügyfeleink gond nélkül használták már fel Ausztráliában, Ausztriában, Angliában, Csehországban, Horvátországban, Németországban, Szlovákiában, Romániában, az Egyesült Államokban, és még számos más országban. Eddig egyetlen esetben sem kaptunk visszajelzést arról, hogy a cégünk által kiadott hivatalos fordítást ne fogadták volna el külföldön.

Amennyiben Magyarországon szeretne hivatalos ügyintézéshez szakfordítást igénybe venni, cégünk szolgáltatásai között kínálja a „hivatalos fordítás közjegyzői hitelesítéssel” lehetőséget is. Ez annyiban különbözik a sima céges tanúsítvánnyal ellátott hivatalos fordítástól, hogy a céges tanúsítvánnyal együtt a dokumentumokat közjegyzővel hitelesíttetjük. A közjegyzői hitelesítést is mi intézzük. Önnek nincs más dolga, mint eljuttatni hozzánk a fordítandó anyagot, mi pedig mindent elintézünk, a közjegyzői hitelesítést is. Ennek a szolgáltatásnak az ára a mindenkori közjegyzői hitelesítési díjjal emelt.

FIGYELEM! Amennyiben Magyarországon szeretne hivatalos ügyintézéshez szakfordítást igénybe venni, kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön a befogadó félnél, hatóságnál, hogy elfogadnak-e hivatalos fordítóiroda által készített és közjegyző által hitelesített szakfordítást, avagy feltétlenül ragaszkodnak az OFFI által hitelesített fordításhoz.

A legteljesebb körű tájékoztatás végett alább olvashat a hiteles fordításokról szóló rendeletről. A hiteles fordításokra vonatkozó rendelkezéseket külön kiemeltük sárga színnel.

24/1986. (VI. 26.) MT rendelet

a szakfordításról és tolmácsolásról

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a) a munkáltatókra, valamint az általuk munkaviszony keretében foglalkoztatott szakfordítókra és tolmácsokra, továbbá

b) munkaviszonyon kívül szakfordítást és tolmácsolást végző személyekre.

(2) E rendelet alkalmazásában

a) szakfordítás: a társadalomtudományi, a természettudományi, a műszaki és a gazdasági fordítás;

b) munkaviszony: a munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszony is.

2. §1 Szakfordítást vagy tolmácsolást munkaviszonyban, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban díjazás ellenében az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

3. §2 A bíróság vagy hatóság előtt folyó eljárásban kirendelt szakfordítót, illetve tolmácsot az ügyre vonatkozó tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, azokról csak az ügyben eljáró bíróság vagy hatóság, továbbá az adatok kezelésére jogosult más szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.

4. §3

5. § Hiteles fordítást, fordítás hitelesítését, valamint idegennyelvű hiteles másolatot - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - csak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készíthet.

6. § (1)4 A szakfordító és a tolmácstevékenység központi ágazati irányítását az igazságügyi és rendészeti miniszter látja el. E tevékenysége kiterjed minden szakfordító és tolmácstevékenységre függetlenül attól, hogy a tevékenységet folytató szerv, vagy személy milyen szervezeti keretekben vagy szervezeti alárendeltségben működik.

(2) A művelődési miniszter határozza meg a szakfordítók és a tolmácsok képzésének, valamint továbbképzésének szabályait, továbbá a szakfordító és a tolmácsképesítés megszerzésének feltételeit.5

6/A. §6 Cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely - a cég választása szerinti - hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására a szakfordító vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők is jogosultak.

7. § (1)7 Ez a rendelet 1986. július hó 1. napján lép hatályba. Végrehajtásáról az igazságügyi és rendészeti miniszter gondoskodik.8

(2)9 A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által alkalmazott szakfordítók és tolmácsok tekintetében az illetékes miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) az e rendeletben foglaltaktól eltérő szabályokat állapíthat meg.

(3)10

(4)11 A rendelet hatálybalépése előtt szerzett fordító és tolmácsképesítések változatlanul érvényesek.

(5)12 A 2009. október 1. napja előtt kiadott szakfordítói, illetve tolmácsigazolványok változatlanul szakfordítás, tolmácsolás végzésére jogosítanak.

(6)13 A 3. § a büntetőeljárás során igénybe vehető tolmácsoláshoz és fordításhoz való jogról szóló, 2010. október 20-i 2010/64/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikk (3) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.